Vyhlášení 3. kola Vnitřní soutěže v rámci programu Progres Q07 v roce 2020: Centrum pro studium středověku

Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora badatelských aktivit, které se tematicky týkají středověku. Její 3. letošní kolo je otevřené, tj. o finanční podporu v soutěži se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet nejen interní členové Progresu Q07 a jeho afiliovaní doktorandi, ale i další pedagogové a studenti FF UK.

Soutěž proběhne v termínu  7. – 18. 9. 2020 a vyhodnocena bude nejpozději k 30. září 2020. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2020. V odůvodněných případech může být čerpání posunuto, je ale třeba na to poukázat již v přihlášce do soutěže.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Přihláška

Pravidla

Úvod > Aktuality > Soutěž > Vyhlášení 3. kola Vnitřní soutěže v rámci programu Progres Q07 v roce 2020: Centrum pro studium středověku