Vyhlášení 3. kola vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu – „Středověká studia ve studentské perspektivě“

Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu ve 3. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů FF UK.

Soutěž proběhne v termínu  7. – 18. 9. 2020 a vyhodnocena bude nejpozději k 30. září 2020. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2020.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Přihláška

Pravidla soutěže

Úvod > Aktuality > Soutěž > Vyhlášení 3. kola vnitřní soutěže v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu – „Středověká studia ve studentské perspektivě“