ZMĚNA termínu uzávěrky (10.11. 2020): SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“: interní soutěž o ocenění studentských publikací s medievistickou tématikou

Upozorňujeme na změnu termínu uzávěrky soutěže – nový termín je 10. listopadu 2020.

Původní texkt k vyhlášení soutěže:

Rada SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“ vyhlašuje interní soutěž o ocenění publikací s medievistickou tématikou studentů doktorského a magisterského studia FF UK.

Soutěž proběhne v termínu 1. 7. – 20. 11 2020 a její výsledky budou zveřejněny do konce listopadu.

Do soutěže lze přihlásit tyto typy publikací: monografie, edice kolektivní monografie, studie v recenzovaném periodiku, kapitoly v kolektivní monografii, recenze.

Přihlášená publikace musí splňovat podmínku vydání, případně odevzdání do tisku v roce 2020. Publikace může být zároveň výstupem jiných grantů, nesmí však být vykázána v jiném projektu SVV. Publikace musí být zanesena do OBD.

O výsledcích a výši odměn rozhoduje Rada SVV na základě aktuálních rozpočtových možností.

Soutěžní texty ve formátu pdf zasílejte nejpozději do 10. listopadu 2020 prof. Janu Čermákovi (jan.cermak@ff.cuni.cz) a Mgr. Barboře Kosíkové (barbora.kosikova@ff.cuni.cz).

Úvod > Aktuality > Soutěž > ZMĚNA termínu uzávěrky (10.11. 2020): SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“: interní soutěž o ocenění studentských publikací s medievistickou tématikou