Jednorázová vnitřní soutěž o pozici postdoka (Progres Q07)

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o pozici postdoka na období 08/2020 – 12/2020.

Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 10 000 Kč hrubé mzdy / DPP), a to po dobu 5 měsíců (1. srpna – 31. prosince 2020).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2020, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce roku 2020 odevzdá a obhájí disertační práci, a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele potvrzujícím stav práce a pravděpodobnost ukončení studia. Vítěz soutěže může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v každém případě na ní setrvá pouze do konce prosince 2020.

Soutěž probíhá ve dnech 18. května 2020 – 19. června 2020. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07, a to do 30. června 2020.

Další  informace

Úvod > Aktuality > Stipendium > Jednorázová vnitřní soutěž o pozici postdoka (Progres Q07)