Vyhlášení 2. kola vnitřní soutěže SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“

Vnitřní soutěž v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), „Středověká studia ve studentské perspektivě“ je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu ve 2. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů FF UK.

Soutěž proběhne v termínu  5. – 19. 6. 2020 a vyhodnocena bude nejpozději k 30. červnu 2020. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2020.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (hlavní řešitel programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (administrátorka programu).

Pravidla soutěže

Přihláška

Úvod > Aktuality > Stipendium > Vyhlášení 2. kola vnitřní soutěže SVV „Středověká studia ve studentské perspektivě“