Vyhlášení soutěže Progresu Q07

Bylo vyhlášeno další kolo vnitřní soutěže Progresu Q07. Letošní 1. kolo je otevřené, tj. o finanční podporu v soutěži se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet nejen interní členové Progresu Q07 a jeho afiliovaní doktorandi, ale i další pedagogové a studenti FF UK.

Soutěž proběhne v termínu  1.3. – 15. 4. 2020 a vyhodnocena bude nejpozději k 30. dubnu 2020. Přidělené prostředky je třeba vyčerpat nejpozději do 31. října 2020. V odůvodněných případech může být čerpání posunuto, je ale třeba na to poukázat již v přihlášce do soutěže.

Přihlášky do soutěže (viz formulář v přiloženém souboru) je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz (koordinátor programu) a barbora.kosíková@ff.cuni.cz (tajemnice programu).

Přihláška

Pravidla soutěže_2020

Úvod > Aktuality > Stipendium > Vyhlášení soutěže Progresu Q07