LIFE AND BIOGRAPHY IN THE MIDDLE AGES

Centrum pro studium stredoveku FF UK a Ústav germánských studií FF UK zvou na sérii prednášek v rámci kurzu
LIFE AND BIOGRAPHY IN THE MIDDLE AGES.

kód predmetu v SIS: ASK200217
místo konání: nám. Jana Palacha 2, m. c. 319
čas: čtvrtky od 17:30 do 19:00

Program

Anotace

Cílem semináře je zobrazit podoby a formy, jichž ve středověku nabýval žánr biografie. Seminář se pokusí pokrýt široké rozpětí středověkých kultur a jazyků a zohlední životopisná díla latinská, židovská, arabská, staro- a středohornoněmecká, okcitánská, staroseverská, balkánská. Současně by se ale rád pokusil zmapovat až panoptikální přehlídku postav, jež středověká kultura životopisem v té či oné formě poctila: krále pohanské a křesťanské, světce, samozřejmě Ježíše, a hrdiny ale i dobrodruhy, padouchy a temné hrdiny).

Seminář by se nicméně nerad vyčerpal popisem a literární analýzou jednotlivých životopisných žánrů a děl. Základem, který by měl stát za všemi jednotlivými příspěvky, by měla být otázka po tom, co bylo pro středověkého člověka na lidském životě podstatné, co mu v jeho očích dávalo hodnotu a konstituovalo jeho smysl.

Všechny přednášky a diskuse budou vedeny v anglickém jazyce, jednotlivá sezení povedou jmenovití profesoři zahraničních univerzit.

The course aims to depict the forms and shapes of the genre of biography in the Middle Ages. It attempts to cover a broad spectrum of cultures and languages – Latin, Hebrew, Middle High German, Occitan, Old Norse or Balkan – and a full range of figures whose life medieval biography could depict: heathen and Christian kings, heroes, saints, Jesus as well as adventurers and dark heroes.

          However, the course plans to offer more than an analysis and classification of biography subgenres and picturesque personalities. All the lectures should address the question of what was substantial in a human life for the medieval man, what gave it value and endowed it with meaning.

          All the lectures and discussions will be in English, the lectures will be held by guest professors fromforeign universities.

 

Úvod > Aktuality > Přednáška > LIFE AND BIOGRAPHY IN THE MIDDLE AGES